Història de la biblioteca

Els anys trenta

La història de la biblioteca de l’Institut es remunta a un doble origen. Per una banda, cal fer referència al fons de la biblioteca de l’Institut Salmerón -anomenat Menéndez y Pelayo a partir de l’any 1939. Per altra banda, al fons i a la biblioteca de la Mútua Escolar Blanquerna, que va construir  edifici de l’actual l’Institut.

La Mútua Escolar Blanquerna s’havia fundat el 1923. Posteriorment, aquesta institució escolar privada va comprar el terreny de la Via Augusta i l’any 1932 va construir el nou edifici, projectat per l’arquitecte Jaume Mestres i Fossas, actual seu de l’Institut Menéndez y Pelayo. Inicialment, la biblioteca es va situar ocupant l’aula d’una rotonda (probablement, a la tercera planta). La imatge de l’esquerre, publicada a la revista Junior de la Mútua, ens dóna la idea de com era aquella primera biblioteca.

Els anys quaranta

Acabada la Guerra Civil a Catalunya, l’edifici de la Mútua Escolar Blanquera va ser requisat pel règim franquista. Al mateix temps, s’havia ordenat el canvi de nom del “Instituto Salmerón” -creat el 1933 i ubicat en un palauet del carrer Muntaner- pel de “Instituto Menéndez Pelayo”, segons decret de 21 de febrer de 1939, i s’havia ordenat també el seu trasllat a l’edifici requisat a Blanquerna. El primer claustre del Menéndez y Pelayo en la nova seu es va fer el 15 de març de 1939, precisament, a la biblioteca de l’Institut.

La biblioteca va continuar funcionant en el mateix lloc on s’havia instal·lat en origen, en la segona planta. El canvi immediat va ser que el fons que havia estat de Blanquerna -requisat- va passar a ser de l’Institut Menéndez y Pelayo, que alhora va incorporar el fons provinent de l’anterior Instituto Salmerón, traslladat de l’edifici del carrer Muntaner.  La imatge a l’esquerre ens permet veure la biblioteca ampliada i més plena. Aquesta ampliació es podria haver fet per acollir la biblioteca que va venir del Salmerón. Dels mobles d’aquesta antiga biblioteca se’n conserva alguna taula en l’actual aula històrica i alguna prestatgeria situada en un dels departaments.

Dels anys cinquanta a principis del segle XXI

En la dècada dels cinquanta, la biblioteca es va traslladar a l’espai que ocupava la capella, a la segona planta. Més tard, durant els anys setanta, es va fer una doble ampliació de l’edifici, en la banda oest del terreny i cap al sud, en la zona propera a la Via Augusta. Amb motiu d’aquella ampliació es va tornar a traslladar la biblioteca, que tampoc no va canviar de planta, però que va ser instal·lada en els nous espais que donaven a la Via Augusta. A partir dels anys vuitanta, aquella la biblioteca va portar el nom de Joan Barberà, en homenatge a aquest professor de Filosofia de l’Institut.

Aquest nou emplaçament de la biblioteca, en la segona planta, es va allargar fins al 2004. Durant l’any 2003 es va plantejar el trasllat de la biblioteca a la planta baixa i aprofitar el trasllat per modernitzar les instal·lacions. La imatge del lateral correspon als dies previs al trasllat.

 

Principis del segle XXI

El curs 2004/2005 va suposar un canvi radical per la biblioteca, que va abandonar el segon pis i va passar a la planta baixa de l’antic edifici de Mestres i Fossas, ocupant l’espai que havia estat de tres aules consecutives. El canvi es va aprofitar per a una millora substancial de la instal·lació tecnològica i per a una reordenació del fons documental.

Durant l’estiu de 2004 es van fer les obres i el posterior trasllat a les noves instal·lacions. La nova ubicació va propiciar un entorn més favorable i de major accessibilitat. En aquell moment, la biblioteca només s’utilitzava a les tardes de 16h. a 20h. com a lloc d’estudi. Ja en el mateix curs 2004/2005, es va ampliar l’horari de la biblioteca a matins, migdies i tardes. El manteniment del servei i el personal contractat per gestionar la biblioteca el va assumir l’AMPA del centre i continua en l’actualitat.

A partir del curs 2006/2007 l’Institut Menéndez Pelayo va adscriure’s al projecte PUNTEDU. Aquest projecte del Departament d’Ensenyament de la Generalitat proposava la dinamització de les biblioteques escolars, i va representar la millora de les instal·lacions del Centre i l’ampliació de l’horari durant els matins.

En el curs 2007/2008 l’AMPA va contractar un tècnic bibliotecari, professionalitzant la gestió de la biblioteca. Aquesta nova situació va suposar una millora substancial, que es va afegir a una ampliació del fons bibliogràfic de la biblioteca i es va iniciar la seva catalogació de forma tècnica i professional. Des d’aleshores la biblioteca s’ha convertit en un espai de dinamització de la lectura i de promoció de la cultura en general.

 

Actualitat

Amb la incorporació al Projecte Educatiu del Centre, la continuïtat d’aquest projecte va provocar una gran millora en la biblioteca, apostant per un fons actualitzat i de qualitat i per la incorporació de nous serveis. La biblioteca abandonava així el paper passiu de “sala d’estudi” i passava a integrar-se al projecte curricular educatiu de l’Institut, preparant materials i exposicions, subministrant recursos a alumnes i professors, organitzant activitats culturals extraescolars però també integrades al projecte educatiu, com el Pla Lector del Centre, on la biblioteca adquireix avui un paper molt important.

Les últimes obres de reforma de l’edifici, segons projecte de l’arquitecte Eduard Calafell, durant el curs 2007/2008, van suposar una ampliació considerable de la biblioteca. Es va ampliar de manera notable incorporant els espais que havien estat el vestíbul d’entrada i l’administració. La reforma va comportar també la creació d’un fons bibliogràfic històric, ubicat en un espai específic de la nova biblioteca. Això va permetre donar visibilitat a un conjunt de llibres que estaven emmagatzemats en diferents espais de l’edifici, tot i que actualment, per motius de preservació i conservació, estan ubicats en altres espais del centre. 

Al 2022 es va redissenyar l’espai de la biblioteca, amb la creació d’un espai de lectura informal, un Racó de jocs de taula i una zona d’exposicions de treballs de l’alumnat, l’actualització de la zona d’ordinadors, l’ampliació de la zona de novetats i la substitució d’algunes taules rectangulars per rodones, per afavorir el treball en grup.