Formació

Realitzem tallers de formació d’usuaris a tots els nivells educatius, treballant la competència informacional, mediàtica i digital. Inclouen els següents continguts:

  • Cerca d’informació en mitjans físics i digitals: biblioteques, catàlegs, cercadors, bases de dades, etc.
  • Avaluació de la informació: criteris de fiabilitat en fonts digitals, sentit crític, etc.
  • Ús i tractament de la informació: anàlisi, relacions, síntesi, etc.
  • Comunicació de la informació: integració, presentació, resums, bibliogafies i citacions, etc.
  • Aspectes ètics de la informació
  • Tecnologies de la informació i competència digital

Treballem els continguts mitjançant escape rooms, tallers i xerrades. Al Batxillerat prestem una especial atenció al Treball de Recerca i l’alumnat rep quatre formacions específiques:

  • Fonts d’informació
  • Bibliografia i citacions
  • Tècniques de resums
  • Estudis d’usuaris

Podeu consultar els documents formatius a l’apartat Biblioteca del Moodle intern del centre.

Imatge: Escape room Alícia al país de les biblioteques (1r d’ESO)